Spravit × zpravit

Při určování předpon s a z můžeme narazit na spoustu výjimek a zapeklitostí. Jednou z nich jsou slova, která se mohou psát oběma způsoby, ale liší se významem. Nemůžeme je tedy napsat, jak se nám zlíbí, ale podle významu věty. Stejné je to i v případě dvojice spravit x zpravit. Spravit Sloveso spravit je příbuzné […]

Skončit × zkončit

Správné užití předpon s/z bývá častým problémem mnoha žáků i pracujících. Existuje zde řada výjimek, na které nelze použít všeobecně známé poučky směr dolů a dohromady = s, změna stavu = z. Jednou z nich je i dvojice výrazů skončit x zkončit. Podle pravidel českého pravopisu bychom se v textu měli setkat pouze s variantou skončit. Jedná […]

Semnou × se mnou

Dvojice slov se mnou x semnou je dobrým příkladem toho, jak může mluvená forma češtiny zkomolit písemný projev. Varianta semnou by se v textu vůbec neměla vyskytovat a jedinou správnou variantou je tedy se mnou. Jedná se o spojení předložky na a zájmena já v 7. pádě, které se vždy píše odděleně. Podobně jako například: Šli […]

Neboli × nebo-li

Spojka neboli v nás může vzbuzovat pocit nespisovnosti, který se snažíme dohnat použitím spojovníku. Je to ovšem správně? Píše se neboli či nebo-li? Jedná se o souřadící spojku, která má jediný spisovný tvar, a to bez spojovníku – neboli. Použití spojovníku zde přitom nemá žádné odůvodnění a nemělo by se vyskytovat. Významově lze slovo neboli […]

Sdílet × zdílet

Psané varianty slovesa – sdílet x zdílet, jsou dalším příkladem složitosti pravidel pro použití předpon s/z. Která z možností je správná? V případě dvojice sdílet x zdílet se řídíme obvyklou pomůckou: směr dohromady a dolů = s, změna stavu = z. Sloveso sdílet označuje, že máme něco společného, tedy směr dohromady. Jedinou správnou variantou proto zůstává sdílet […]

Byste × by jste

Správné užití tvaru slovesa být v podmiňovacím způsobu může mnohdy potrápit nejen žáky na základních školách, ale i středoškoláky a vysokoškoláky. Chybné tvoření podmiňovacího způsobu přitom mnohdy vychází právě z nadměrné snahy o spisovnost. Tvar by jste je proto příkladem takzvané hyperkorektnosti a jedinou správnou odpovědí je varianta – byste. Proč tomu tak je? Stejně […]

Zapoměl × zapomněl

Sloveso zapomněl x zapoměl patří mezi nejčastější chyby psaní hláskových skupin mně/mě. Jak toto slovo napsat pravopisně správně? Správnou variantu můžeme zjistit prostřednictvím jednoduché pomůcky, kdy za pomoci skloňování, časování, vidového protějšku nebo jiného slovního druhu utvoříme odlišný tvar původního slova. Pokud se pak v některé z těchto variant současně vyskytuje m a n, píšeme […]