Byste × by jste

Správné užití tvaru slovesa být v podmiňovacím způsobu může mnohdy potrápit nejen žáky na základních školách, ale i středoškoláky a vysokoškoláky. Chybné tvoření podmiňovacího způsobu přitom mnohdy vychází právě z nadměrné snahy o spisovnost. Tvar by jste je proto příkladem takzvané hyperkorektnosti a jedinou správnou odpovědí je varianta – byste. Proč tomu tak je?

Stejně jako u ostatních sloves se zde řídíme tvary, které vycházejí z jejich skloňování:

  1. osoba já bych          my bychom
  2. osoba ty bys             vy byste
  3. osoba on by             oni by

Stejnými pravidly se pak řídí i další tvary podmiňovacího způsobu: kdybyste, kdybychom, abyste, abychom a tak dále. Gramaticky správně proto není vy by jste, vy byjste ani my byjsme nebo my by jsme.

Příklady užití slova „byste“ ve větách:

  • Šli byste s námi do kina?
  • Půjčili byste mi vaše nové auto?
  • Měli byste být potichu!

Na co si při psaní slova „byste“ dávat pozor

U sloves ve 2. osobě, množného čísla, oznamovacího způsobu používáme naopak tvar jste. Příklady:

  • Vy jste tak šikovní.
  • Vy jste zase přišli pozdě.
  • Vy jste na nás zase zapomněli.

Je proto důležité od sebe umět rozlišit jednotlivé druhy způsobu – oznamovací, tázací a rozkazovací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *