Byste × by jste

Správné užití tvaru slovesa být v podmiňovacím způsobu může mnohdy potrápit nejen žáky na základních školách, ale i středoškoláky a vysokoškoláky. Chybné tvoření podmiňovacího způsobu přitom mnohdy vychází právě z nadměrné snahy o spisovnost. Tvar by jste je proto příkladem takzvané hyperkorektnosti a jedinou správnou odpovědí je varianta – byste. Proč tomu tak je? Stejně […]