Dýško × díško

Slovo dýško vzniklo zkrácením původního výrazu „diškrece“ neboli spropitné. Počeštění se přitom dotklo i změny pravopisu i/y, kdy se původní i změnilo na y. V tomto případě se tedy řídíme pravidly tvrdých a měkkých souhlásek. D patří mezi tvrdé souhlásky (H, CH, K, R, D, T, N) a proto ve slově dýško píšeme y. Příklady […]