Jednoduší × jednodušší

V praxi se můžeme setkat s oběma tvary – jednodušší i jednoduší. Každý z nich se však váže k jinému významu, a proto je nelze zaměňovat. Jednoduší V obou případech se jedná o přídavná jména utvořená od tvaru jednoduchý. Slovo jednoduší ovšem označuje člověka, který není úplně bystrý či nemá všeobecný rozhled a spojuje se s 1. […]