Kecy × keci

Hláska c patří mezi měkké souhlásky, a proto je typicky spojována s psaním měkkého i. Podobně jako u jiných pravidel českého pravopisu ovšem i zde existují výjimky, které se neřídí tvrdými / měkkými souhláskami, nýbrž vzory. Konkrétně mužským neživotným vzorem hrad, kde v koncovce píšeme y. Jedinou gramaticky správnou variantou je proto tvar kecy. S touto […]