Na shledanou × nashledanou

Toto spojení je velice častou chybou, kterou můžeme vidět na ceduli nejedné restaurace nebo parkovišti obchodního domu. Jak je to tedy správně? Píše se na shledanou zvlášť či dohromady – nashledanou? V tomto případě je jediná správná odpověď – na shledanou. S variantou, kde se dvě původně oddělená slova píší dohromady, se můžeme setkat u příslovečných […]

Naviděnou × na viděnou

Slovní spojení naviděnou x na viděnou může v mnoha případech zamotat hlavu nejednomu studentovi i pracujícímu. Podobně jako u pozdravu na shledanou, může totiž mylně vést k záměně s příslovečnou spřežkou. V případě na viděnou se ovšem jedná o spojení předložky na a zpodstatnělého přídavného jména viděnou. Jedinou správnou variantou je zde proto psaní s mezerou čili na […]

Na rozdíl × narozdíl

Příslovečné spřežky jsou gramatickým jevem, se kterým bojuje řada žáků základních škol, ale i dospělých. Často přitom narazíme na slova, která za příslovečné spřežky označujeme mylně. Jak je to v případě dilematu na rozdíl x narozdíl? Ačkoli se i toto spojení v textu vyskytuje poměrně často, o příslovečnou spřežku se nejedná. Píše se tedy vždy zvlášť […]

Neboli × nebo-li

Spojka neboli v nás může vzbuzovat pocit nespisovnosti, který se snažíme dohnat použitím spojovníku. Je to ovšem správně? Píše se neboli či nebo-li? Jedná se o souřadící spojku, která má jediný spisovný tvar, a to bez spojovníku – neboli. Použití spojovníku zde přitom nemá žádné odůvodnění a nemělo by se vyskytovat. Významově lze slovo neboli […]