Přes × přez

Český pravopis v sobě ukrývá spoustu záludností a výjimek, které mohou leckterým studujícím i pracujícím snadno zamotat hlavu. Mnohdy se přitom jedná o zdánlivě jednoduchá slova, jako je například právě výraz přes x přez. Tato předložka se typicky pojí se 4. pádem (vidím koho, co?) jmen a ve všech případech se píše se s, tedy […]