Shánět × schánět

Během psaní textu se můžeme celkem často setkat se slovem, které se jinak vyslovuje a jinak píše. Jedním z příkladů tohoto jevu je sloveso shánět, při jehož vyslovení slyšíme ch. Pravopisně správně je ovšem pouze varianta shánět. Ověřit si to můžeme utvořením vidového protějšku (v tomto případě dokonavého slovesa), kterým je sloveso sehnat. Zde již […]

Ztratit × stratit

Pravopis slovesa ztratit x stratit je jednou z nejčastějších gramatických chyb vůbec. Ačkoli nás může výslovnost tohoto slova trochu zmást, zůstává jedinou správnou variantou ztratit, tedy se z. Odůvodnění přitom můžeme hledat v klasické poučce pro psaní s/z, kdy se při změně stavu píše z – něco jsem měl a pak jsem to ztratil = změna […]

S sebou × sebou

Pravopis slov s sebou x sebou je úzce spojen se znalostí významu věty neboli jejím kontextem. V praxi se totiž můžeme setkat s oběma výrazy, přičemž je vždy správně pouze jeden z nich. Je tedy důležité rozumět smyslu obou variant. S sebou Výraz s sebou by se měl podle pravidel českého pravopisu vyskytovat pouze ve smyslu vzít si něco s […]

Standard × standart

Čeština je krásný jazyk s bohatou slovní zásobou. Skrývá však v sobě spoustu specifik a výjimek, s jejichž pravopisem mohou mít problém i zkušenější uživatelé. Záludné může být mimo jiné i psaní předpon (obvykle s/z) a přípon. Jedním z příkladů časté chyby v příponách je pak dvojice slov standard x standart. K nalezení správné koncovky nám […]

Skloubit × zkloubit

Správný pravopis předpon s a z může v mnoha případech potrápit i zdatnější uživatele češtiny. S častou chybou se můžeme setkat například u dvojice slov skloubit x zkloubit. Která z těchto variant je správná? Při psaní s a z na začátcích slov můžeme využít dvě následující pomůcky: pokud se jedná o směr dohromady nebo dolů > píšeme s, […]

Svatba × svadba

Mnoho Čechů se při pravopisu řídí tím, jak se slova vyslovují – slyším p píšu p. Tato metoda ovšem mnohdy nefunguje s vznikají tak zbytečné gramatické chyby. Jedním z těchto případů je i podstatné jméno svatba x svadba. Pokud si spisovnou formou nejsme jistí, může nám pomoci utvoření jiného tvaru – převedení na jiný slovní […]

Samy × sami

Mezi největší úskalí psané podoby českého jazyka bezpochyby patří slova, která se v textu mohou vyskytovat ve dvou variantách – například psy x psi. Pravopisně správně jsou přitom obě možnosti, každá se však používá v jiném kontextu. Podobným případem jsou i tvary zájmena sám: samy x sami. V praxi se tedy můžeme setkat s oběma variantami, kdy […]

Samozřejmě × samozdřejmě

Častým dilematem uživatelů češtiny bývá pravopis dvojice výrazů samozřejmě x samozdřejmě. K rozlišení správné varianty přitom mnohdy využíváme pomůcku „vyslovení nahlas“, díky které získáme tvar [samozdřejmě]. Je to ale správně? Není. Samotná výslovnost nestačí, jelikož může být ovlivněna například přízvukem nebo nesprávnou artikulací. Jedinou správnou variantou je tedy v tomto případě tvar samozřejmě. Jak to zjistíme? Zde […]

Spravit × zpravit

Při určování předpon s a z můžeme narazit na spoustu výjimek a zapeklitostí. Jednou z nich jsou slova, která se mohou psát oběma způsoby, ale liší se významem. Nemůžeme je tedy napsat, jak se nám zlíbí, ale podle významu věty. Stejné je to i v případě dvojice spravit x zpravit. Spravit Sloveso spravit je příbuzné […]

Skončit × zkončit

Správné užití předpon s/z bývá častým problémem mnoha žáků i pracujících. Existuje zde řada výjimek, na které nelze použít všeobecně známé poučky směr dolů a dohromady = s, změna stavu = z. Jednou z nich je i dvojice výrazů skončit x zkončit. Podle pravidel českého pravopisu bychom se v textu měli setkat pouze s variantou skončit. Jedná […]