Semnou × se mnou

Dvojice slov se mnou x semnou je dobrým příkladem toho, jak může mluvená forma češtiny zkomolit písemný projev. Varianta semnou by se v textu vůbec neměla vyskytovat a jedinou správnou variantou je tedy se mnou. Jedná se o spojení předložky na a zájmena já v 7. pádě, které se vždy píše odděleně. Podobně jako například: Šli […]

Sdílet × zdílet

Psané varianty slovesa – sdílet x zdílet, jsou dalším příkladem složitosti pravidel pro použití předpon s/z. Která z možností je správná? V případě dvojice sdílet x zdílet se řídíme obvyklou pomůckou: směr dohromady a dolů = s, změna stavu = z. Sloveso sdílet označuje, že máme něco společného, tedy směr dohromady. Jedinou správnou variantou proto zůstává sdílet […]