Vzpomněl × vzpoměl

Pravopis mě/mně může podobně jako předpony s/z zamotat hlavu leckterému uživateli češtiny. Častou chybou zde bývá například dvojice vzpomněl x vzpoměl. Správné užití hláskových skupin mně/mě si můžeme snadno ověřit utvořením jiného tvaru slova (převedením na jiný slovní druh nebo číslo, případně skloňováním a časováním). Pokud se v některém z těchto tvarů objevuje současně m […]

Výjimka × vyjímka

V psaném projevu se můžeme setkat s řadou slov, u kterých si nemusíme být jisti délkou jednotlivých hlásek. Skvělým příkladem tohoto jevu je dvojice výjimka x vyjímka. Která varianta je správně? Český pravopis povoluje pouze první zmíněnou variantu, tedy výjimka. Slovo výjimka používáme ve větách, jimiž chceme zdůraznit nějakou ojedinělou událost, věc nebo osobnost. Pravidlem […]

Výjimečně × vyjímečně × výjmečně

Hovorová podoba slov může ve spoustě případů ovlivnit psaný projev. Jedním z takových případů je i trojice výjimečně x vyjímečně x výjmečně. Která varianta je správně? V češtině bychom se dle pravidel měli setkávat jen s prvním zmíněným tvarem – výjimečně. Pravopis tohoto slova si bohužel nemůžeme nikterak ověřit, a proto je vhodné si jeho spisovnou formu zapamatovat. […]