Ztratit × stratit

Pravopis slovesa ztratit x stratit je jednou z nejčastějších gramatických chyb vůbec. Ačkoli nás může výslovnost tohoto slova trochu zmást, zůstává jedinou správnou variantou ztratit, tedy se z. Odůvodnění přitom můžeme hledat v klasické poučce pro psaní s/z, kdy se při změně stavu píše z – něco jsem měl a pak jsem to ztratil = změna […]

Skloubit × zkloubit

Správný pravopis předpon s a z může v mnoha případech potrápit i zdatnější uživatele češtiny. S častou chybou se můžeme setkat například u dvojice slov skloubit x zkloubit. Která z těchto variant je správná? Při psaní s a z na začátcích slov můžeme využít dvě následující pomůcky: pokud se jedná o směr dohromady nebo dolů > píšeme s, […]

Zdali × zda-li

Přílišná snaha o spisovnost ve spoustě případů vede k vytváření gramatických chyb. Příkladem může být jeden z tvarů dvojice: zdali x zda-li, který? Pravopisně správně je pouze varianta zdali. Se spojovníkem bychom se tedy ve psané podobě tohoto slova vůbec neměli setkat. Jedná se o podobný případ, jako u výrazu neboli, kde spojovník rovněž nepoužíváme. […]

Spravit × zpravit

Při určování předpon s a z můžeme narazit na spoustu výjimek a zapeklitostí. Jednou z nich jsou slova, která se mohou psát oběma způsoby, ale liší se významem. Nemůžeme je tedy napsat, jak se nám zlíbí, ale podle významu věty. Stejné je to i v případě dvojice spravit x zpravit. Spravit Sloveso spravit je příbuzné […]

Sdílet × zdílet

Psané varianty slovesa – sdílet x zdílet, jsou dalším příkladem složitosti pravidel pro použití předpon s/z. Která z možností je správná? V případě dvojice sdílet x zdílet se řídíme obvyklou pomůckou: směr dohromady a dolů = s, změna stavu = z. Sloveso sdílet označuje, že máme něco společného, tedy směr dohromady. Jedinou správnou variantou proto zůstává sdílet […]

Zapoměl × zapomněl

Sloveso zapomněl x zapoměl patří mezi nejčastější chyby psaní hláskových skupin mně/mě. Jak toto slovo napsat pravopisně správně? Správnou variantu můžeme zjistit prostřednictvím jednoduché pomůcky, kdy za pomoci skloňování, časování, vidového protějšku nebo jiného slovního druhu utvoříme odlišný tvar původního slova. Pokud se pak v některé z těchto variant současně vyskytuje m a n, píšeme […]