Jednoduší × jednodušší

V praxi se můžeme setkat s oběma tvary – jednodušší i jednoduší. Každý z nich se však váže k jinému významu, a proto je nelze zaměňovat.

Jednoduší

V obou případech se jedná o přídavná jména utvořená od tvaru jednoduchý. Slovo jednoduší ovšem označuje člověka, který není úplně bystrý či nemá všeobecný rozhled a spojuje se s 1. a 5. pádem množného čísla u mužského rodu životného.

Příklady užití slova „jednoduší“ ve větách:

  • Někteří muži jsou skutečně jednoduší.
  • Jednoduší partneři mnohdy ve vztahu neocení snahu o kulturní zážitek.
  • Jednoduší lidé mohou hůř shánět práci.

Jednodušší

Oproti tomu přídavné jméno jednodušší vzniklo jako druhý stupeň z přídavného jména jednoduchý: jednoduchý > jednodušší > nejjednodušší. Používá se tedy zejména ve větách, kde něco porovnáváme a kde chceme poukázat na to, že je jedna věc snazší než druhá.

Příklady užití slova „jednodušší“ ve větách:

  • Ten úkol by jednodušší, než jsem si myslel.
  • Letošní maturita byla jednodušší než ty předešlé.
  • Čeština je mnohem jednodušší než matematika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *