Kecy × keci

Hláska c patří mezi měkké souhlásky, a proto je typicky spojována s psaním měkkého i. Podobně jako u jiných pravidel českého pravopisu ovšem i zde existují výjimky, které se neřídí tvrdými / měkkými souhláskami, nýbrž vzory.

Konkrétně mužským neživotným vzorem hrad, kde v koncovce píšeme y. Jedinou gramaticky správnou variantou je proto tvar kecy.

S touto výjimkou se pak můžeme setkat i u dalších slov, například: hecy, tácy, puncy. Obvykle se přitom jedná o slova cizího původu neboli přejatá z cizích jazyků.

Příklady užití slova „kecy“ ve větách:

  • Nech si ty kecy.
  • Petr si zase neodpustil ty svoje kecy.
  • S pravdou ven! A ty svoje kecy vynech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *