Na shledanou × nashledanou

Toto spojení je velice častou chybou, kterou můžeme vidět na ceduli nejedné restaurace nebo parkovišti obchodního domu. Jak je to tedy správně? Píše se na shledanou zvlášť či dohromady – nashledanou?

V tomto případě je jediná správná odpověď – na shledanou. S variantou, kde se dvě původně oddělená slova píší dohromady, se můžeme setkat u příslovečných spřežek (například vcelku), ale to není tento případ. Na zde sehrává roli předložky, a proto se musí psát zvlášť, podobně jako v případě na slyšenou, na zavolanou, na viděnou, na zdraví, na zotavenou, na rozloučenou apod.

Příklady užití spojení „na shledanou“ ve větách:

  • Tak na shledanou příště!
  • Na shledanou, těšilo mě!
  • Řekli jste jim, aspoň na shledanou?

Na co si při psaní spojení „na shledanou“ dávat pozor

Mimo chybný výraz nashledanou, můžeme vidět také varianty naschledanou a na schledanou. Ani jedna z nich však není správně. Pozdrav na shledanou je odvozen od slovesa shledat se, kde se žádné ch nevyskytuje.

Pomůcka, jak si zapamatovat správný pravopis spojení „na shledanou“

Správný pravopis slova na shledanou si lze zapamatovat prostřednictvím pravidla spojení předložky na se čtvrtým pádem zpodstatnělého přídavného jména. Na (koho, co?) shledanou, na (koho, co?) viděnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *