Naviděnou × na viděnou

Slovní spojení naviděnou x na viděnou může v mnoha případech zamotat hlavu nejednomu studentovi i pracujícímu. Podobně jako u pozdravu na shledanou, může totiž mylně vést k záměně s příslovečnou spřežkou.

V případě na viděnou se ovšem jedná o spojení předložky na a zpodstatnělého přídavného jména viděnou. Jedinou správnou variantou je zde proto psaní s mezerou čili na viděnou.

S podobnými případy se pak můžeme setkat i u dalších spojení, například: na slyšenou, na shledanou, na zavolanou, na zdraví, na zotavenou, na rozloučenou.

Příklady užití spojení „na viděnou“ ve větách:

  • Tak zase zítra, na viděnou.
  • Rozloučili jsme se a utíkal pryč. V běhu se otočil a zvolal: „Na viděnou.
  • Na viděnou“ je nový televizní pořad adaptující Poštu pro tebe.

Na co si při psaní spojení „na viděnou“ dávat pozor

Slova typu na shledanou a na viděnou se mohou celkem snadno poplést s příslovečnými spřežkami, které se píší dohromady (například doprava). Pokud jde ovšem o tvar skládající se z předložky na + zpodstatnělého přídavného jména, tak se ve většině případů o spřežku nejedná a píší se odděleně: na (koho, co?) shledanou, na (koho, co?) uvítanou, na pováženou, na vybranou, na rozdíl atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *