Semnou × se mnou

Dvojice slov se mnou x semnou je dobrým příkladem toho, jak může mluvená forma češtiny zkomolit písemný projev.

Varianta semnou by se v textu vůbec neměla vyskytovat a jedinou správnou variantou je tedy se mnou. Jedná se o spojení předložky na a zájmena v 7. pádě, které se vždy píše odděleně. Podobně jako například: Šli jsme s Petrem do kina. Nikoli: Šli jsme sPetrem do kina.

Příklady užití spojení „se mnou“ ve větách:

  • Jasně, počítej se mnou!
  • Být se mnou ve vztahu je někdy složité.
  • Maminka se mnou půjde nakupovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *