Shánět × schánět

Během psaní textu se můžeme celkem často setkat se slovem, které se jinak vyslovuje a jinak píše. Jedním z příkladů tohoto jevu je sloveso shánět, při jehož vyslovení slyšíme ch. Pravopisně správně je ovšem pouze varianta shánět.

Ověřit si to můžeme utvořením vidového protějšku (v tomto případě dokonavého slovesa), kterým je sloveso sehnat. Zde již vidíme, že se ve slově nevyskytuje ch, nýbrž h, a proto tam ch nemůžeme napsat.

Příklady užití slovesa „shánět“ ve větách:

  • Dnes půjdeme shánět papír do sběru.
  • Ty ses snad zbláznil! Kde to teď budeme shánět?
  • Nevíš, kde je máma? Sháním ji po celém městě.

Pomůcka, jak zjistit správný pravopis slovesa „shánět“

Výše uvedené odstavce již zmínily, že si lze správný pravopis slova shánět snadno ověřit prostřednictvím vidové dvojice. Jak ji ale utvoříme? Jednou z mluvnických kategorií sloves je takzvaný vid. V češtině rozlišujeme vid dokonavý a nedokonavý, které společně utváří právě vidovou dvojici.

V prvním kroku tedy musíme poznat, zda se jedná o vid dokonavý, nebo nedokonavý. Na to existuje jednoduchá postup:

  1. Převedeme sloveso do infinitivu (t na konci).
  2. Před sloveso v infinitivu vložíme pomocné sloveso budu (případně budeme, budete atd.).
  3. Pokud utvořené spojení slov dává ve větě smysl, pak se jedná o vid nedokonavý – děj ještě nebyl dokončen. V případě, že spojení slov ve větě smysl nedává, jedná se o vid dokonavý.

Příklady: Doplaval > doplavat (infinitiv od doplaval) > budu doplavat > dvojice nedává smysl, jedná se o vid dokonavý.

Plaval > plavat > budu plavat > dvojice dává smysl, jedná se o vid nedokonavý.

Postup si ještě aplikujeme na případ shánět x schánět.

Shánět > budu shánět > dává smysl = vid nedokonavý. Hledáme tedy sloveso dokonavé (sloveso u něhož přidání pomocného budu nebude dávat smysl), v tomto případě sehnat > budu sehnat > nedává smysl = vid dokonavý.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *