Skončit × zkončit

Správné užití předpon s/z bývá častým problémem mnoha žáků i pracujících. Existuje zde řada výjimek, na které nelze použít všeobecně známé poučky směr dolů a dohromady = s, změna stavu = z. Jednou z nich je i dvojice výrazů skončit x zkončit.

Podle pravidel českého pravopisu bychom se v textu měli setkat pouze s variantou skončit. Jedná se o ustálenou výjimku, kterou si je nutné zapamatovat.

Příklady užití slovesa „skončit“ ve větách:

  • Dnes jsem v práci skončil dřív.
  • S tímhle přístupem tady brzy skončíš!
  • Skončili jsme na druhém místě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *