Standard × standart

Čeština je krásný jazyk s bohatou slovní zásobou. Skrývá však v sobě spoustu specifik a výjimek, s jejichž pravopisem mohou mít problém i zkušenější uživatelé. Záludné může být mimo jiné i psaní předpon (obvykle s/z) a přípon. Jedním z příkladů časté chyby v příponách je pak dvojice slov standard x standart.

K nalezení správné koncovky nám mnohdy může pomoci utvoření množného čísla, skloňování nebo časování, případně převod na jiný slovní druh (například z podstatného jména udělat jméno přídavné):

 1. p. standard            standardy
 2. p. standardu        standardů
 3. p. standardu        standardům
 4. p. standard            standardy
 5. p. standarde        standardy
 6. p. standardu        standardech
 7. p. standardem     standardy

Standart (podstatné jméno) > standardní (přídavné jméno)

Jedinou správnou variantou je zde proto varianta standard – s koncovkou d.

Příklady užití výrazu „standard“ ve větách:

 • Váš kolega nastavil vysoký standard.
 • Dbáme na dodržování standardů, které napomáhají efektivitě.
 • Fotbalista se dostal do standardní situace.

Původ slova „standard“

Podstatné jméno standard se do české slovní zásoby dostalo převzetím z angličtiny. Slovo standard používáme pro vyjádření nějaké úrovně nebo kvality. Volně by se tak dalo vysvětlit jako obvyklá úroveň a kvalita výrobků čili norma.

Na co si dát při psaní slova „standard“ pozor

Bohatá slovní zásoba češtiny obsahuje řadu slov, která se podobně píší a liší významem. Takové výrazy se mohou snadno splést, jelikož máme zafixováno, že jsme „to slovo už takhle napsané někdy viděli“.

V případě dvojice tvarů standard x standart je to podstatné jméno standarta – vlajka prezidenta nebo vojenských jednotek. Měli bychom tak vnímat rozdíly mezi oběma výrazy a při pravopisu se vždy řídit celou větou.

Příklady užití slova „standarta“ ve větách:

 • Během návštěvy Prahy jsme potkali limuzínu se standartou prezidenta České republiky.
 • Vojenský útvar bedlivě hlídal svou standartu.
 • Musím si už konečně zapamatovat, jaký je rozdíl mezi standardem a standartou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *