Vzpomněl × vzpoměl

Pravopis mě/mně může podobně jako předpony s/z zamotat hlavu leckterému uživateli češtiny. Častou chybou zde bývá například dvojice vzpomněl x vzpoměl.

Správné užití hláskových skupin mně/mě si můžeme snadno ověřit utvořením jiného tvaru slova (převedením na jiný slovní druh nebo číslo, případně skloňováním a časováním). Pokud se v některém z těchto tvarů objevuje současně m i n, píšeme mně, v opačném případě mě.

U slovesa vzpomněl x vzpoměl můžeme takto využít infinitiv (vzpomenout), vidový protějšek slovesa (vzpomínat) nebo převod na podstatné jméno (vzpomínka). Ve všech třech případech vidíme, že se zde nachází m i n, takže píšeme mně. Správnou variantou dvojice vzpomněl x vzpoměl je tedy vzpomněl.

Poučku můžeme využít i u dalších slov: pomněnkapominoutzapomněl zapomenout domněnkadomnívat se a podobně.

Příklady užití slovesa „vzpomněl“ ve větách:

  • Vzpomněl si na mě, až když mu bylo nejhůř.
  • Petr si vzpomněl, že musí napsat domácí úkol.
  • To sis vzpomněla brzo!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *