Zapoměl × zapomněl

Sloveso zapomněl x zapoměl patří mezi nejčastější chyby psaní hláskových skupin mně/mě. Jak toto slovo napsat pravopisně správně?

Správnou variantu můžeme zjistit prostřednictvím jednoduché pomůcky, kdy za pomoci skloňování, časování, vidového protějšku nebo jiného slovního druhu utvoříme odlišný tvar původního slova. Pokud se pak v některé z těchto variant současně vyskytuje m a n, píšeme mně. Když se m a n nevyskytuje, píšeme mě.

V případě zapomněl x zapoměl můžeme zvolit obdobný výraz zapomenout či vidový protějšek zapomínat. V obou případech vidíme, m i n, píšeme tedy mně. Z toho vychází jediná správná varianta – zapomněl.

Tento postup můžeme využít i u dalších slov s hláskovou skupinou mě/mně: pomněnkapominout, vzpomněl – vzpomenout, domněnkadomnívat se a podobně.

Příklady užití slovesa „zapomněl“ ve větách:

  • Promiň, úplně jsem na tebe zapomněl.
  • Dominik zapomněl na moje narozeniny.
  • Zapomněl jsme si domácí úkol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *