Ztratit × stratit

Pravopis slovesa ztratit x stratit je jednou z nejčastějších gramatických chyb vůbec. Ačkoli nás může výslovnost tohoto slova trochu zmást, zůstává jedinou správnou variantou ztratit, tedy se z.

Odůvodnění přitom můžeme hledat v klasické poučce pro psaní s/z, kdy se při změně stavu píše z – něco jsem měl a pak jsem to ztratil = změna stavu. Viz například vlhnoutzvlhnout, potitzpotit. Současně se jedná o vidové dvojice, u kterých platí pravidlo, že pokud se přidáním předpony změní původně nedokonavé sloveso na dokonavé, píšeme ho se z.

Příklady užití slovesa „ztratit“ ve větách:

  • Ztratil se v lese.
  • Nikdy tě nechci ztratit.
  • Maminka ztratila peněženku.

Pomůcka, jak zjistit správný pravopis slovesa „ztratit“

Pro zjištění správného pravopisu s/z můžeme využít zmíněné vlastnosti vidových dvojic, kdy se předpona z ve slovech objevuje v případech, kde se původní nedokonavý vid změní na dokonavý.

Zda je sloveso nedokonavé, nebo nedokonavé zjistíme následujícím způsobem:

  1. Převedeme slovese do infinitivního tvaru (pil > pít).
  2. Před infinitiv vložíme pomocné sloveso budu (budu pít).
  3. Pokud spojení dává ve větě smysl jedná se o vid nedokonavý (budu pít > dává smysl = vid nedokonavý). Pokud spojení ve větě smysl nedává, je sloveso dokonavé (budu dopít > nedává ve větě smysl = vid dokonavý).

Například: moknout > budu moknout = nedokonavé sloveso > přidáme předponu z = zmoknout > budu zmoknout = dokonavé sloveso. Z původně nedokonavého slovesa přidáním předpony vzniklo sloveso dokonavé = píšeme z.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *